Er du sikker på at du leser siste versjon av dokumentet?

01. mars 2022

Har du opplevd å lese et dokument som ikke er oppdatert? Eller at du ikke får med deg at et viktig dokument er oppdatert? Resultatet av dette er problematisk og i ytterste konsekvens utgjør det en sikkerhetsrisiko. Det er vesentlig at leser og forfatter av dokumentet VET at siste versjon er den som leses.
Abonnere Readin.png

Dokumentasjon er ofte virksomhetskritisk. Den ligger til grunn for arbeid som utføres. Eksempler på kritiske dokumenter er instrukser, vedlikeholdsdokumenter, servicedokumenter etc.

La oss ta et tenkt tilfelle: En håndverker skal utføre en jobb som krever bruk av stige. Selskapet han utfører jobben hos har et dokument "Arbeid i høyden" som omhandler retningslinjer og instrukser for å sikre at arbeidet utføres sikkert. Håndverkeren har gjort jobber for selskapet før så han har allerede instruksen lastet ned på sitt nettbrett. Selskapet har i mellomtiden oppdatert dokumentet med nye rutiner for hvordan stiger skal sikres. Dokumentet ligger på selskapets SharePoint-site. Håndverkeren har ikke fått med seg endringen og utfører jobben basert på en eldre versjon av instruksen hvor en konsekvens av dette kan være at sikkerheten ved gjennomføringen av arbeidet brytes og en uønsket hendelse kan oppstå.

Readin dokumentportal begrenser risiko i arbeid som utføres hvor dokumentasjon ligger til grunn.

  • Dokumentet finnes kun et sted og det er i dokumentportalen på web.
  • Når et dokument oppdateres så varsles leserne automatisk slik at man blir kjent med hva som er endret i dokumentet.

Readin dokumentportal skaper sikre arbeidsplasser der hvor dokumentasjon ligger til grunn for arbeid som utføres.

Ta kontakt så viser vi deg hvordan Readin dokumentportal kan passe i din virksomhet.

Brukervennlige og effektive dokumentportaler med fokus på håndtering, publisering og presentasjon av dokumentasjon

Ta kontakt

  • +47 48 11 12 00
  • info@docstream.no
  • Hvamstubben 17, 2013 Skjetten - Norway

All rights reserved © Docstream 2023