Hafslund Netts nettbibliotek

Kraftlinjer

Hafslund Netts nettbibliotek er et bibliotek med informasjon og dokumenter relatert til selskapets nettområde. Informasjonen omfatter relevant dokumentasjon for installatører, entreprenører og andre underleverandører inkludert driftsleders instruks. Dokumentstrukturen var basert på mapper og lite egnet for søk. Dette gjorde at brukeren ikke fant frem til rett informasjon. Sammen med Docstream…

Les mer

DITA for teknisk dokumentasjon

Klosser symboliserer DITA

Darwin Information Typing Architecture (DITA) er en XML-basert arkitektur for å skrive, håndtere og levere teknisk dokumentasjon. Ved å bryte ned innholdet i mindre emner (topic) så kan innhold gjenbrukes til flere og forskjellige publikasjoner og versjoner.  Hvordan fungerer DITA? Med DITA kan du skrive teknisk dokumentasjon i selvstendige moduler…

Les mer