Digital løsning for drift av eiendommer

Vi har utviklet en digital plattform for Entra ASA som ivaretar sikkerhet, personvern og HMS-krav ved arbeid, vedlikehold, besøk og ferdsel i og rundt selskapets eiendommer og byggeprosjekter. Løsningen, som har fått navnet EntraSafety, er utviklet for å sikre at Entra ivaretar GDPR-kravene og for å digitalisere måten leverandører og…

Les mer