Digital løsning for drift av eiendommer

Vi har utviklet en digital plattform for Entra ASA som ivaretar sikkerhet, personvern og HMS-krav ved arbeid, vedlikehold, besøk og ferdsel i og rundt selskapets eiendommer og byggeprosjekter.

Løsningen, som har fått navnet EntraSafety, er utviklet for å sikre at Entra ivaretar GDPR-kravene og for å digitalisere måten leverandører og håndverkere registrerer og dokumenterer arbeid og besøk på Entras bygg.

Et effektivt verktøy for drift av eiendommer

EntraSafety – digital løsning for drift av eiendommer, forbedrer effektivitet og kvalitet i det daglige arbeidet hos Entra ASA.

  • Holder oversikt over arbeid som pågår på byggene, fra når arbeidet begynner til ferdigstillelse
  • Sikrer at leverandørene er kjent med HMS-rutiner og etterlever disse
  • Ivaretar GDPR-regelverket ift. lagring av personopplysninger
  • Oversikt over innleid arbeidskraft
  • Oppfyller krav om samfunnsansvar​​
  • Kvalitetssystem mot leietakere

Digital plattform

Løsningen er utviklet som en plattformtjeneste slik at eiendomsselskaper kan koble seg på og ta i bruk tjenesten. Eiendomsselskapet får tilgang via et «dashboard» hvor man kan administrere brukere, roller og arbeidsflyt, skjema, statistikk og rapporter.

Løsningen som alle eiendomsselskaper enkelt kan knytte seg til har fått navnet PropSafety.

Pressemelding fra Entra ASA.

For mer informasjon ta kontakt med daglig leder Ole Kristian Rønningen.