DITA konferanse 2018 i Rotterdam

DITA Europe er en konferanse for brukere og leverandører av tjenester og programvare som benytter OASIS DITA standarden for dokumentasjon. DITA konferansen arrangeres hvert år av CIDM (The Center for Information Development Management). Det finnes også en amerikansk søster-konferanse (CMS/DITA North America) som avholdes i USA hvert år, som regel i april.

DITA-OT Day

I forkant av årets DITA konferanse ble avholdt en DITA Open Toolkit (OT) dag arrangert av SyncRo Soft. Dette har blitt et fast innslag de siste årene. Syncro Soft er forøvrig leverandør av den populære XML editoren Oxygen. DITA Open ToolKit er et gratis verktøy som utvikles av et fellesskap av programmere verden over, og hvor alle kan bidra. Det brukes til å publisere/konvertere DITA dokumenter til ulike formater som PDF, HTML, EPUB osv.

DITA Open Toolkit utvides stadig av fellesskapet med nye såkalte plug-ins som lar deg publisere til nye formater og medier. De mest kjente bidragsyterne (som også alle var tilstede) er:

  • Robert Anderson (IBM)
  • Jarno Elovirta
  • Eliot Kimber (Really Strategies Inc)
  • Roger W. Fienhold Steen (Infotexture)
  • Radu Coravu (SyncRo Soft)
  • Georg Bina (SyncRo Soft)
  • Eero Helenius

Som du sikkert forstår er DITA-OT Day et arrangement som passer best for teknisk personell som bruker DITA Open Toolkit aktivt. Under arrangementet ble også DITA Open Toolkit versjon 3.2 lansert.

En annen nyhet som ble presentert var en nettside med oversikt over alle plug-ins til DITA Open Toolkit. Denne er fortsatt under oppbygning, men utvides stadig. Videre ble det drøftet ulike tekniske problemstillinger som kompliserte tabeller og publisering av disse,  publisering av DITA innhold til SQL databaser og kryssreferansehåndtering. En gjennomgang av strukturen og funksjonsfilene (properties) i DITA-OT var også nyttig å få med seg.

Fordelen med å delta på slike arrangement (sett fra en teknikkers synspunkt) er at man har mulighet til å få snakke med utviklerne av DITA-OT og få svar og veiledning på tekniske problemstillinger man daglig sliter med.

DITA konferanse 2018 i Amsterdam

 DITA Europe konferansen

Selve DITA konferansen ble åpnet av lederen for CIDM’s leder Dawn Stevens. Konferansen var delt i 3 samtidige foredragsløp:

  • En teknisk del med mer fokus på praktiske problemstillinger
  • En mer overordnet del med case studys og administrative utfordringer
  • En del med DITA verktøy presentert av leverandører

For at leseren av denne artikkelen skal få et inntrykk av DITA konferansen har jeg kort oppsummert noen av foredragene som ble presentert.

Magda Caloian fra vindmølle produsenten Vestas presenterte en case hvor de kun har brukt DITA-OT uten bruk av et Component Content Management System (CCMS) system. Hun demonstrerte hvordan de editerte og publiserte sitt DITA innhold. Hun nevnte likevel til sist at de kom til å ta i bruk et CCMS system i fremtiden.

Roger Fienhold Sheen fra Infotexture viste (med utgangspunkt i en gitt firmaprofil) hvordan denne kunne implementeres i et DITA-OT og publisere til web. Ved bruk av DITA-OT, CSS, Javascript og kundespesifikke headers/footers ble det produsert egne websider.

Patrik Bosek fra Jorsek ga oss en innføring i ChatBot, altså automatiske kundehjelptjenester på web som er blitt mer og mer populært de siste årene. Han viste hvordan man kan publisere DITA innhold til slike tjenester.

Rik Page fra Bluestream ga en oversikt over hvilke kriterier man bør bruke når man velger et CCMS system for organisasjonen sin.

Herman Elenbaas fra Nexperia påpekte hvor viktig god kvalitets dokumentasjon er for innsalg til nye kunder i elektronikk (halvleder) industrien. Dokumentasjonen må gjenspeile kvaliteten på selve sluttproduktet var en av hans poeng.

DITA konferansen samlet mange av leverandørene innen DITA teknologi tilstede. Flest fra CCMS bransjen, men også publisering og editering.

Mer informasjon om DITA finner du i artikkelen DITA for teknisk dokumentasjon.