Instrukser, kvalitet og HMS

Readin dokumentportal for instrukser og styrende dokumenter sikrer at alle arbeidsoppgaver relatert til kvalitet og sikkerhet utføres på best mulig måte gjennom gode varslingssystemer når dokumenter oppdateres.
NLFinstruks.png
Norges luftsportsforbund (NLF) benytter Readin dokumentportal for å publisere instrukser, håndbøker og styrende dokumenter for fallskjermhoppere. Gjennom dokumentportalen kunngjør forbundet de regler og bestemmelser som til enhver tid gjelder for F/NLF når det kommer til sikker­het, materiell samt den operative og utdanningsmessige virksomhet.

Fordeler

  • Alltid tilgang til kritiske dokumenter på mobil, nettbrett og pc
  • Varsling til leser når viktige dokumenter oppdateres
  • Analyse av om og hvordan dokumentene leses
  • Dokumenter skrives i Word og administreres i SharePoint

Alltid tilgang til kritiske dokumenter

Readin dokumentportal presenterer innholdet optimalt for lesing på alle enheter. Enten man bruker mobil, nettbrett eller pc så er det enkelt og oversiktlig å navigere og lese innholdet.

Word og SharePoint

Ved å benytte allerede kjente verktøy for editering og adminstrasjon av dokumenter sikrer man en effektiv dokumentasjonsprosess. Dokumentene skrives og oppdateres i Word. Fra SharePoint kan man administrere og publisere dokumentene til Readin dokumentportal. Ønsker man ikke å benytte SharePoint kan dokumentene lastes opp til Readin.

Varsling

Det er viktig at brukerne har tilgang til oppdatert innhold i dokumentene. Varsle brukerne om endringer som skjer i et valgt dokument med Readins varslingssystem. Brukerne kan abonnere på ett eller flere dokumenter slik at man alltid er oppdatert når et dokument oppdateres.

Statistikk og analyse

Mål og analyser hvordan dokumentene brukes. Gjennom detaljert statistikk og analyse kan man sikre at dokumentene er optimalisert. I stedet for å anta hvordan, hvor ofte og av hvem som leser dokumentene kan man nå vite hvem som for eksempel har lest og hvem som ikke har lest sikkerhetsinstruksen.

Merknader, bokmerker og "fortsett der du slapp"

Brukerne kan skrive egne merknader i dokumentasjonen som også kan deles med andre. Bokmerker kan legges til slik at man alltid finner igjen merket innhold. Readins funksjon «fortsett der du slapp» gjør at man for eksempel kan fortsette lesing på mobilen når du tar bussen hjem fra jobb.

Brukervennlige og effektive dokumentportaler med fokus på håndtering, publisering og presentasjon av dokumentasjon

Ta kontakt

  • +47 48 11 12 00
  • info@docstream.no
  • Hvamstubben 17, 2013 Skjetten - Norway

All rights reserved © Docstream 2023