Kundecase: Norges luftsportsforbund

Da fallskjermseksjonen i Norges luftsportforbund skulle bytte ut sine PDF-baserte håndbøker falt valget på Readin dokumentportal. Nå kan fallskjermhoppere og instruktører lese brukerhåndbøker og regelverk på mobilen, nettbrett og pc. En viktig og nyttig brukerfunksjon er at man får varsel når et dokument som følges blir oppdatert.
Fallskjermhopper.png

Norges luftsportforbund (NLF) er et nasjonalt forbund for luftsportsaktiviteter. Blant de største undergruppene finner vi fallskjermhopping (F/NLF). Fallskjermseksjonen samordner kurs og opplæring av fallskjermhoppere og instruktører.

Innledning

Fallskjermseksjonen utgir og vedlikeholder håndbok for fallskjermhopping. Formålet med håndboken er å kunngjøre for alle ledd de regler og bestemmelser som til enhver tid gjelder F/NLFs virksomhet når det kommer til sikkerhet, materiell og utdanning. Håndboken er i overensstemmelse med de forpliktelser F/NLF har overfor norske myndigheter og som medlem av nasjonale og internasjonale organisasjoner.

Utfordring

Å hoppe fallskjerm innebærer at utøvere og instruktører til enhver tid er kjent med retningslinjer og regelverk for å utøve aktiviteten. Her er håndboken helt sentral.

Frem til nylig var håndboken å finne som PDF-dokumenter på F/NLFs nettsider. Brukeropplevelsen var begrenset, og løsningen var ikke tilpasset mobil og nettbrett. Å oppdatere og revidere dokumentene som utgjør håndboken krevde mer enn å bare fokusere på innholdet. Man måtte i tillegg lage PDF av dokumentene og legge disse manuelt ut på nettsiden.

Readin dokumentportal gjør det enklere og mer innbydende å sette seg inn i og finne frem i vårt regelverk. Dette gjelder både for de mindre erfarne som må lese for å ta sine teoriprøver, men også for de mer erfarne, for eksempel instruktører, som bruker dette som et oppslagsverk.
Knut Lien, F/NLF

Løsning

F/NLF så store muligheter for å effektivisere dokumentprosessen samt tilby sine brukere en bedre og mer tilgjengelig leseropplevelse. De så at ved å velge Readin som dokumentportal kunne de erstatte den tidligere PDF-baserte løsningen med et moderne webbasert system.

F/NLF benytter Microsoft Word som skriveverktøy for alle sine håndbøker. SharePoint brukes for å håndtere Word-dokumentene. Med Readin SharePoint-utvidelse publiserer man Word-dokumenter til web med ett klikk. Integrasjonen gir forfatterne en mulighet til å forhåndsvise dokumentene de jobber med slik at de kan se hvordan Word-dokumentet vil se ut på web.

Brukeropplevelsen har støtte for en rekke brukerfunksjoner som; søk på tvers av dokumenter, skrive merknader, legge til bokmerker, varsling ved oppdateringer, revisjonshistorikk med mer. En egen funksjon for revisjonsmerknader fra leser til dokumenteier gjør at kvaliteten på innholdet holder et høyt nivå. Brukeren kan lese innholdet like bra på mobil, nettbrett og pc.

Brukerne har en “Min Side” som gir oversikt over merknader, bokmerker, sist lest og oppdateringer på dokumentene de følger.

Readin er en dokumentportal og driftes som en SaaS-løsning slik at behovet for eget drifts- og supportpersonell er borte.

NLF Readin dokumentportal

Resultat

Gevinstene F/NLF har oppnådd er en raskere og mer effektiv dokumentutgivelse i tillegg til forbedret brukeropplevelse for leserne.

  • Oppdateringer og nye dokumenter kommer raskere ut
  • Brukerne varsles når et dokument de følger blir oppdatert
  • Nå kan man lese håndbøkene på mobil og nettbrett i tillegg til pc
  • Brukerne kan søke på tvers av alle dokumenter i dokumentportalen
  • Man er sikker på at brukerne leser siste versjon av håndboken

Er du nysgjerrig på om dette kan være noe for deg? Kontakt oss gjerne for en prat og få en online demonstrasjon av alle fordelene med Readin.

Brukervennlige og effektive dokumentportaler med fokus på håndtering, publisering og presentasjon av dokumentasjon

Ta kontakt

  • +47 48 11 12 00
  • info@docstream.no
  • Hvamstubben 17, 2013 Skjetten - Norway

All rights reserved © Docstream 2023