Nordic TechKomm konferansen 2019

Nordic Teck Komm 2099

Nordic TechKomm konferansen 2019 ble avholdt 25-26 september i København. Det var ca. 120 deltakere for det meste fra de norden, men også noen fra andre europeiske land. Det var flere spennende temaer og produkter som ble presentert på årets konferanse. Her er noen av temaene:

Microcontent (ved Scott Deloach)
Microcontent er et svært kort sammendrag av et tilhørende tekst. Regelen er at denne teksten skal skulle stå som en selvstendig enhet slik at den kan gjenbrukes. Google kaller dette for «snippets». For å lage microcontent på web er det 3 kodemetoder:
• JSON-LD (anbefales)
• Microdata
• RDFa

Strategi ved endring av dokumentsystem (Anu Granroth)
Et annet spennende foredrag var strategi og metoder ved endring av dokumentsystem. Vi ble presentert for tre kundecaser:
• Å gå fra tradisjonell til modulær dokument oppbygning
• Å endre fra ett dokumentsystem til et annet
• Fra å lage dokumentasjon for det lokale marked til det globale marked

Adobe experience manager (Stefan Gentz)
Vi fikk også en presentasjon av Adobe experience manager, som er en omfattende innholdsstyringsløsning for å bygge nettsteder, mobilapper og skjemaer.

Hvordan lage dokumenter for det globale marked (Loise Stengard)
Det viktigste punktet her er at kildedokumentasjonen må ha høy kvalitet, være målrettet og ikke ha noen referanser til lokale forhold. Deretter kan den oversettes til andre språk. Her spiller riktige verktøy og god QA en viktig rolle.

Indra Navia kundecase (Katharina Palkovich og Bjarte Kvalheim)
DocStream hadde denne gangen en kundecase sammen med Indra Navia som vi har levert og implementert en DITA CMS-løsning til. Løsningen er basert på BlueStream Xdocs CMS i tillegg til en egenutviklet integrasjonsløsning mot en produktselektor. Løsningen kan produsere en kundespesialisert PDF, Word eller EPUB/HTML versjon basert på de valg man gjør i produktselektoren. Se presentasjonen her