Evaluering av programvare

Vi hjelper deg med evaluering av programvare for dine dokumentasjons- og publiseringsprosjekter. Inntil man har testet en programvare eller løsning så er det vanskelig å si om dette dekker dine behov. Docstream evaluerer programvare med ditt innhold slik at du kan velge rett løsning. 

En produktdemo fra leverandører er en presentasjon av programvaren. Ofte er fokus fra produktdemoer rettet mot salg og ikke nødvendigvis din organisasjons behov. Vi tester og evaluerer i mot aktuelle informasjonsstandarder før vi går mer systematisk til verks hvor vi setter opp produktmiljøer med dine data og ditt innhold.  Som kunde vil du ha de beste forutsetninger for å velge verktøy og teknologi til ditt prosjekt.

Vi kan tilby våre kunder:

 • En oversikt over hva valg av verktøy og teknologi vil medføre. Hvordan vil dette påvirke forfattere? Hvilke muligheter gir en implementering dine kunder?
 • Redusert risiko gjennom testing og identifisering av utfordringer i en tidlig fase.
 • En evaluering av verktøy og teknologi som er aktuell for din organisasjon.

Programvare

Vi har solid kompetanse innen programvare , rammeverk og verktøy for strukturert dokumentasjon. Her er noen av dem:

Editorer:

 • FrameMaker
 • Oxygen
 • XMetaL
 • Xopus
 • XEditor

Component Content Management Systems (CCMS):

 • Bluestream XDocs
 • Ixiasoft CMS
 • Easy DITA
 • Astoria
 • MadCap Flare
 • Sibersafe

Annet:

 • Antenna House
 • Exist XML DB
 • Prince XML
 • RenderX