Konvertering av dokumenter

Docstream har lang erfaring med konvertering av dokumenter mellom formater som fra MS Word til XML og HTML og til informasjonsmodeller som DITA, S1000D og Docbook. Enten man skal bytte eller innføre et nytt CMS-system eller kanskje skal gå vekk fra MS Word til fordel for webpublisering må man konvertere innholdet til egnet format. 

Konvertering av innhold innebærer å flytte tekst, tabeller, bilder, illustrasjoner og grafikk fra et format til et annet.

Konvertering kan deles inn i to grupper:

 1. Konvertering fra et format til et annet, for eksempel fra MS Word til XML og HTML
 2. Konvertering fra en informasjonsmodell til en annen. for eksempel fra en egenutviklet XML til DITA.

Vi jobber med både store og små konverteringsprosjekter. Vi planlegger konverteringen ved å analysere hvordan innholdet skal omstruktureres til ny informasjonsmodell. Våre konverteringsrutiner innebærer bruk av automatisk programvare, egenutviklede script og manuelle metoder ved behov.

Docstream konverterer mellom en rekke formater og standarder, blant annet:

 • HTML
 • XML
 • SGML
 • EPUB
 • Doc, docx, rtf (Microsoft Word)
 • Fm (FrameMaker)
 • DITA
 • S1000D
 • DocBook