Strategi for dokumentasjon

Vi hjelper din virksomhet med å velge rett strategi for dokumentasjon. Vi gir råd og veiledning til rett bruk av ressurser og komponenter for å skrive, administrere og publisere informasjon. Dette kan for eksempel være å sette opp et forfattermiljø, en publiseringsløsning til web eller å innføre et Component Content Management System (CCMS).

Å innføre nye verktøy og rutiner er ofte tidkrevende og krever solid kompetanse. Vår erfaring er at jo tidligere man bringer inn ekspertise desto større er muligheten for at prosjektene kan gjennomføres raskt, målrettet og rimelig. Vi har lang erfaring med å identifisere behov og velge rett strategi for dokumentasjon. I samarbeid med kunden gjenbruker vi i størst mulig grad det arbeid som allerede er utført.

  • Vi går gjennom eksisterende arbeidsrutiner og verktøy og gir konkrete innspill på forbedringspotensial.
  • Ofte er utgangspunktet bedre enn man frykter. En innholdsanalyse vil gi svar på hva man kan gjenbruk av eksisterende innhold. Samtidig kartlegges behovet for nytenkning.
  • år kunnskap om verktøy og teknologi vil kunne danne en plattform for å definere din organisasjons strategi. Vi vet hva som fungerer og hvor det fungerer.

XML-baserte informasjonsstandarder

Avhengig av bransje vil vi anbefale xml-baserte informasjonsstandarder som DITA, S1000D eller DocBook for din innholdsstrategi. Vi kan presentere fordeler og ulemper med de ulike standardene rettet konkret mot din organisasjon og ditt innhold.
En strategi for dokumentasjon inneholder en solid informasjonsstruktur som kan håndtere innhold effektivt og tilby en rekke innovative tjenester.

DITA

DITA er den mest utbredte informasjonsmodellen for strukturert innhold og er ofte standarden som foretrekkes for strategi for dokumentasjon. DITA gir flere fordeler:

  • Gjenbruk og innholdshåndtering
  • Lokalisering og flere språkversjoner
  • Samarbeid mellom forfattere og grupper
  • Publisering til en rekke ulike distribusjonsformater

Les mer om DITA

Workshop

Ønsker din virksomhet å jobbe med strukturert innhold? Vi bistår gjerne med workshop med fokus på strategi for dokumentasjon. Vi identifiserer hvilke fordeler og utfordringer din virksomhet vil ha ved en innføring av strukturert innhold og DITA.