XSLT-utvikling

Docstream er eksperter på XSLT-utvikling. Vi benytter XSLT for å konvertere og optimalisere innhold og publiseringsprosesser.

XML er en standard for å utveksle og lagre data uavhenging av plattformer. Extensible stylesheet language transformations (XSLT) er den mest utbredte metoden for å filtere, sortere og transformere XML-data til web.

XSLT-utvikling er en standard teknologi for å transformere innhold (XML) til andre formater.

Sentrale bruksområder er:

  • Transformering av XML til HTML eller XHTML for visning på websider
  • Genererer XSL-FO som produserer forskjellige formater som PDF, PNG, Microsoft Word m.fl.
  • DITA OT (Open Toolkit)