Webutvikling

Vi leverer lønnsomme og brukervennlige løsninger for web. Enten det er nettsider, webapplikasjoner eller en automatisering så ivaretar vi alle aspekter ved prosjektet.

Webapplikasjon

En webapplikasjon er et program som kan kjøres i en nettleser. En webapplikasjon kan gi og motta data som gir muligheter for å forenkle og automatisere arbeidsoppgaver og arbeidsflyt. I forhold til tradisjonelle nettsider gjør webapplikasjoner mer enn å vise innhold, den har forretningslogikk.

For eksempel kan en webapplikasjon være elektroniske skjema som hjelper deg å samle inn, prosessere og presentere data. Et annet eksempel kan være å å integrere data fra en nettbutikk med et ordresystem slik at kjøp og ordrebehandling skjer automatisk.

En webapplikasjons store fordel er at brukerne slipper å installere programvaren og at webapplikasjonen fungerer på tvers av plattformer, operativsystemer og nettlesere.

Automatisering

Automatisering og digitalisering av prosesser som vanligvis gjøres manuelt gjør virksomheten din mer effektive og lønnsom. De fleste virksomheter kan effektivisere rutineoppgaver og gjøre store besparelser ved å automatisere og digitalisere arbeidsprosesser.

Automatisering og digitalisering av oppgaver er en nødvendighet for å levere bedre tjenester. Ved å automatisere manuelle forretningsprosesser reduserer man kostnader, forbedrer kvalitet og forenkler kundens brukeropplevelse. Vi ser ofte store besparelser ved å automatisere prosesser, spesielt innen rutinepregede oppgaver som kan utføres raskere og uten manuelle oppgaver.

Ved å integrere rutinepregede oppgaver med kunde-, ordre- og regnskapsystemer vil man kunne frigjøre tid til andre oppgaver. Automatisering sikrer god kvalitet samtidig som man spare kostnader. En automatisering trenger ikke være en redesign av hele nettstedet. Vi tar tak i en manuell prosess og analyserer denne for deretter å utvikle en digital og automatisk prosess.

Her er noen eksempler på hva som kan automatiseres:

  • Innsamling av data (datafangst)
  • Bestilling av utstyr
  • Tilgangsstyring
  • Opplæring
  • Generering av rapporter og dokumenter
  • Statistikk
  • Integrasjon mellom nettbutikk, regnskap og ordre- og lagersystem
  • Automatiske varslinger ved statusendringer