XML og DITA

Strukturerte dokumentasjonsløsninger basert på XML og DITA gir virksomheten full kontroll på innhold og publisering. Gjenbruk av innholdskomponenter gir svært effektiv dokumenthåndtering og –publisering
IndraOxygen.png
Indra Navia lager sine produktmanualer basert på dokumentasjonsstandarden DITA. Behovet for mye gjenbruk av informasjon var avgjørende for valget av DITA. En produktmanual blir satt sammen av mange små innholdselementer som gjør det enkelt å oppdatere og publisere de mange produktmanualene.

Fordeler

  • Gjenbruk av samme innhold i flere dokumenter
  • Publiser samme innhold til ulike medium uten å måtte endre formatering
  • En dokumentstandard sikrer kvalitet, struktur og enhetlighet

DITA

Darwin Information Typing Architecture (DITA) er en av de mest brukte strukturerte innholdsstandard. Det er en XML-basert arkitektur for å skrive, håndtere og publisere dokumentasjon. Ved å bryte ned innholdet i mindre emner (topic) så kan innhold gjenbrukes til flere og forskjellige publikasjoner og versjoner.

Strukturert XML editering

Skriv og håndtere innhold med en XML-editor. Ved å benytte XML-format og en egnet XML-editor kan man skrive og håndtere innhold på et komponentnivå. Samarbeid og reviews gjøres effektivt på komponentnivå.

Gjenbruk av innhold

Link innholdskomponenter sammen, ikke copy & paste. En innholdskomponent kan gjenbrukes i ulike publikasjoner, på ulike medier og i ulike formater. Oppdateringer gjøres kun et sted og blir automatisk publisert til alle steder innholdskomponenten er i bruk.

Component Content Management System

Innholdsdatabase som håndterer innhold på komponentnivå. Hver innholdskomponent er selvstendig og representerer en topic, consept eller asset.

Publiser til flere kanaler

Publiser innholdet på alle formater i ulike kanaler (HTML5, websider, portaler, IOT apper, chat bots, Word, PDF, SCORM etc) uten å måte manuelt tilpasse til de ulike kanalene.

Språkversjoner

DITA gjør det effektivt å oppdatere, håndtere og publisere til ulike språkversjoner.

Brukervennlige og effektive dokumentportaler med fokus på håndtering, publisering og presentasjon av dokumentasjon

Ta kontakt

  • +47 48 11 12 00
  • info@docstream.no
  • Hvamstubben 17, 2013 Skjetten - Norway

All rights reserved © Docstream 2023